Muzeyin inciləri
Bakının poçtu və teleqrafı
Bakının poçtu və teleqrafı

Muzeyin Sənədli mənbələr fondunda XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edən “Bakının poçtu və teleqrafı” (inv. №493/1) albom qorunur. Həmin albom bu idarənin o dövrdəki rəisi Pyotr Sinelnikova məxsus idi. 16 ayrı-ayrı vərəqlərdən ibarət olan topluda 32 fotoşəkil yerləşdirilmişdir. Əsasən müəssisənin daxili fəaliyyətini əks etdirən bu təsvirlər arasında o illərin Bakı bina və qismən də küçələrinin mənzərələri daha çox maraq doğurur.  

Eksponat haqqında məlumat
Adı:
Bakının poçtu və teleqrafı
Dövr:
XX əsrin əvvəlləri
Tapıldığı yer:
Bakı
Ölçüləri:
İnventar nömrəsi:
493/1