Muzeyin inciləri
Mis qab nümunələri
Mis qab nümunələri

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya elmi fond şöbəsində Azərbaycan misgərlərinin 80-ə yaxın növdə hazırladıqları müxtəlif mis qab nümunələri saxlanılır. Əksəriyyəti incə zövq və yüksək sənətkarlıqla nəbati və həndəsi naxışlarla bəzədilmiş, üstü kufi və nəsx xəttlərilə yazılı olan bu qabların arasında mis qablama qazanlar xüsusi yer tutur. Süfrə qabları qrupuna daxil olan bu qazanlar xörək bişirmək, ağartı məhsullarını saxlamaq və ziyafət məclisləri üçün istifadə olunurdu. 

Eksponat haqqında məlumat
Adı:
Mis qab nümunələri
Dövr:
Tapıldığı yer:
Ölçüləri:
İnventar nömrəsi: