Muzeyin inciləri
Astronomik cihaz. Usturləb
Astronomik cihaz. Usturləb

Muzeyimizin ekspozisiyasında orta əsr Azərbaycanının elm və mədəniyyətinə ayrılmış vitrində Sənədli mənbələr fondunda qorunan müxtəlif nadir əlyazmalarla yanaşı həmin dövrdə məktəb və mədrəsələrdə işlədilən, üstləri miniatürlə bəzədilmiş qələm və qələmdanlar, eləcə də astronomik cihaz olan usturləb və kvadrantlar nümayiş olunur.

Silahlar və Bayraqlar fondunda mühafizə olunan və şəkildə təqdim edilən bürüncdən hazırlanmış usturləbin üstündə müxtəlif nəbati naxışlarla yanaşı 12 Zodiak bürcünün təsviri verilmişdir. İlk dəfə Qədim Yunanıstanda meydana çıxan bu astronomik cihazı müsəlman alimləri daha da təkmilləşdirmiş, ondan yalnız vaxtın müəyyən olunması, gecə-gündüzün uzunluğunun təyin edilməsi və s. üçün deyil, bir sıra riyazi hesablamaların aparılması, ulduz cədvəllərinin tərtib olunması və digər astroloji məlumatın əldə edilməsi üçün də istifadə etmişlər.

Eksponat haqqında məlumat
Adı:
Astronomik cihaz. Usturləb
Dövr:
IX-XIV əsrlər
Tapıldığı yer:
Ölçüləri:
İnventar nömrəsi:
SBF 2798