Muzeyin inciləri
“Qafqazın müdafiəsinə görə” medal № 1
“Qafqazın müdafiəsinə görə” medal № 1

Qafqazın müdafiəsinin təşkilində, almanların darmadağın edilməsində göstərdiyi xidmətlərə görə Əziz Əliyev 1944-cü ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Qafqazın müdafiəsinə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur. Maraqlı məqam odur ki, Qafqazın müdafiəsində iştirak etmiş şəxslərdən 870 min nəfərin təltif olunduğu bu medalın birincisi, yəni 000001 N-li ilk medal məhz Ə.Əliyevə təqdim olunmuşdur

Eksponat haqqında məlumat
Adı:
“Qafqazın müdafiəsinə görə” medal № 1
Dövr:
1944-cü il
Tapıldığı yer:
Ölçüləri:
İnventar nömrəsi:
KTFMF 188