XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Beynəlxalq əlaqələr
14 Sentyabr, 2021
Muzey əməkdaşının məqaləsi beynəlxalq elmi jurnalda dərc olunmuşdur

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi Etnoqrafiya elmi fond şöbəsinin  kiçik elmi işçisi Fatma Qəniyevanın “Azerbaycan'ın geleneksel kültüründe etnik bir işaret olarak misafirperverlik” (Azərbaycan ənənəvi mədəniyyətində qonaqpərvərlik etnik marker kimi) adlı məqaləsi “Motif Akademi Halkbilimi Dergisi” beynəlxalq elmi jurnalında dərc olunmuşdur (MATM Etnoqrafiya fondunun materialları əsasında).

Məqalədə əsasən qonaqpərvərlik adətinin ailə və ailə məişəti ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə formalaşması, həmçinin istər maddi, istərsə də mənəvi mədəniyyət elementlərinin öyrənilməsinə xidmət edən əşyaların istifadə üsulları və son olaraq bu prosesin icrasında vacib element olan davranış qaydalarından bəhs olunur.