XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Mühüm hadisələr
02 Noyabr, 2021
Muzeydə XVIII əsrin sonların aid olan Xəlvətiyyə təriqətinə məxsus əmmamə rekonstruksiya olunur

Sufi təriqətinin hər birinin özünəməxsus simvolu olmuş və bunlar da onların tac dedikləri papaqlarında əks olunmuşdur. XIV-XV əsrlərdə Azərbaycanda yaranan və buradan da bütün dünyaya yayılan xəlvətiyyə təriqətinin simvolu hesab olunan əmmamə dörd bölümlü 40 ədəd xətdən ibarətdir. Mənası: Dörd hissə İxlas surəsinin dörd ayəsinə işarədir. 

İstanbulda Eyüb Sultan adlı ərazidən tapılan Xəlvətiliyin Sivasi qoluna aid əmmamə vaxtıilə Milli Azərbaycan Tarix Müzeyinə hədiyyə edilmişdir. Pambıq külah üzərindən yaşıl çit parça dolanmış əmmamənin hündürlüyü 20 sm, diametri 27 sm-dir.

Qeyd edək ki, Muzeyin Bərpa şurasında əmmamənin üzərində fiziki-kimyəvi, mexaniki və bioloji təsirlərin nəticəsində zədələr müşahidə olunduğu bildirilmişdir, eksponatın vəziyyəti kafi qiymətləndirilərək tam rekonstruksiya olunmasına qərar verilmişdir.

Rekonstruksiya zamanı eksponat tam demontaj olunaraq dezinfeksiya və təmizlənmə mərhələlərindən keçdikdən sonra bərpa və konservasiya prosesləri  tamamlanacaq. Daha sonra demontaj olunan hissələr əvvəlki qaydada yerinə montaj olunarkən eksponatın orijinal vəziyyətinə qaytarılacaq.

Əmmamənin rekonstruksiya və bərpa işləri muzeyin Bərpa laboratoriyasının tekstil üzrə bərpaçı-rəssamı Nuridə Hüseynova tərəfindən icra olunacaq.