XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Xəbər arxivi
22 İyun, 2015
Muzeyin keçmiş əməkdaşı t.ü.f.d Nərmin Tahirzadənin “XX əsrin əvvəllərində Bakıda neft mədənlərinə kadr hazırlığı” haqqında məqaləsi işıq üzü görüb

“İRS-HASLEDIE” beynəlxalq jurnalının № 3(75), 2015 buraxılışında Muzeyin keçmiş əməkdaşı t.ü.f.d Nərmin Tahirzadənin “XX əsrin əvvəllərində Bakıda neft mədənlərinə kadr hazırlığı” haqqında məqaləsi dərc edilmişdir.


Məqalədə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafından bəhs edilir. Abşeron yarımadası neft yataqları ilə zəngin olduğundan Bakı nəhəng neft sənayesi mərkəzinə çevrilmişdi. Bunun üçün neft sənayesində mütəxəssis neftçi kadrlara ehtiyac var idi.
Müəllif burada neft mədənlərinə mütəxəssis kadrların  hazırlanmasından və bunun üçün yaradılan peşə məktəbləri haqqında məlumat vermişdir.