XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Xəbər arxivi
04 İyun, 2018
Muzeydə Bakı qalasının açarları mühafizə edilir
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Silahlar və bayraqlar fondunun çox zəngin və unikal kolleksiyası mövcuddur. Kolleksiyada mahiyyətinə görə əhəmiyyətli yer tutan bəzi şəhər qalalarının açarları da mövcuddur. Onlar çar Rusiyasının Cənubi Qafqazı işğalı zamanı çar ordusunun hərbi hissələri tərəfindən qənimət kimi götürülmüşdür. Bunların içərisində Bakı qalasının beş gümüş açarı xüsusi yer tutur. Açarlar çar Rusiyasının Bakını işğalından sonra general-leytenant Bulqakov tərəfindən əldə edilmişdir. Bu tarixi materiallar Bakının XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəlləri tarixinin tədqiqi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.