XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Mühüm hadisələr
17 Noyabr, 2022
Muzeyin Bərpa laboratoriyası eksponata ikinci həyat verib

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Bərpa laboratoriyasında tarixçi-etnoqraf, pedaqoq, maaarifçi, Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının məzunu olmuş Teymur bəy Bayraməlibəyova məxsus sənəd üzərində bərpa işləri aparılıb. Bərpaya ehtiyacı olmuş sənəd Teymur bəy Bayraməlibəyovun Tiflisdə Qafqaz Baramaçılıq Stansiyasının ipəkçilik və arıçılıq kurslarını dinləməsi haqqında vəsiqəsidir.

Eksponat mexaniki təmizlənərək, yuyulub, köhnə yapışdırıcı kağızından təmizlənib, dörd hissəyə bölünmüş hissələr yığılaraq, uyğun kağıza dublikasiya edilib.

Eksponata ikinci həyat verən muzeyin Bərpa laboratoriyasının bərpaçı-rəssamı Səbinə Əfəndiyevadır.