XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Nəşrlər
28 Dekabr, 2020
Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş elmi məqalələr toplusu nəşr olunub
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən “Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər” elmi məqalələr toplusu (Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafi ya Mərkəzi, 2020. – 656 s.) nəşr olunub. Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş topluda tarixin, şərqşünaslığın, arxeologiyanın, epiqrafikanın, etnoqrafiyanın, sənətşünaslığın, mənbəşünaslığın, tarixşünaslığın, muzeyşünaslığın müxtəlif məsələlərinə dair elmi məqalələr yer alıb. Kitabda Azərbaycan, Çin, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna alimlərinin 50-dən çox məqaləsi dərc olunub. Məqalələr toplusunun məsul redaktoru tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fərhad Cabbarovdur.