XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Xəbər arxivi
26 May, 2013
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində İstiqlal Bəyannaməsi ilə bağlı unikal eksponat

İstiqlal BəyannaməsiMilli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin eksponatları sırasında İstiqlal Bəyannaməsi ilə bağlı unikal eksponat qorunur və nümayiş olunur. Eksponat 65 x 50 sm ölçüləri olan  kollaj formasında tərtib olunmuşdur.


Eksponatın mərkəzində 1918-ci il mayın 28-də imzalanmış İstiqalal Bəyannaməsinin fotosurəti bərkidilmişdir. Fotosurətin sağ tərəfində müxtəlif Azərbaycan xalçalarının ornamentlərindən tərtib olunmuş xalça təsviri verilmişdir. Ondan aşağıda XX əsrin əvvəllərində Odlar Yurdu olan Azərbaycanın rəmzi kimi qəbul olunan Suraxanı Atəşgahının təsviri nəzərə çarpır. Kompozisiyanın aşağı kənarında Bakı buxtasının təsvirini görmək olar. Beləliklə, rəssam Azərbaycan müstəqilliyinin rəmzi olan İstiqlal Bəyyannaməsi, əbədi odların odları bildirən Atəşgahı, xalqımızın zəngin mədəniyyətini bildirən xalçanı, həmçinin paytaxtımızın təsvirlərindən ibarət dərin mənalı kompozisiya yaratmışdır. Unikal eksponatın müəllifini təsvirin aşağı sağ küncündə verilmiş avtoqraf bildirir. Bu Azərbaycanın Xalq rəssamı Əzim Əzimzadənin avtoqrafıdır (1880-1943). Əsasən satirik rəssam kimi tanıdığımız Əzimzadə 1918-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin bəyan olunmasının səmimi qəlbdən alqışlamış, onun şərəfinə belə maraqlı kompozisiya yaratmışdır. Hazırda eksponat Muzeyin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ekspozisiyasında nümayiş olunur.

 

 


 

Связанный в Декларацией Независимости Азербайджана уникальный экспонат в коллекции Национального Музея истории Азербайджана 

В коллекции Национального Музея истории Азербайджана хранится уникальный экспонат, связанный с Декларацией Независмости Азербайджанской Демократической Республики. Экспонат представляет собой лист бумаги размерами 65 х 50 см, с композицией, состоящей из  фотокопии документа и нарисованными акварелью орнаментами и пейзажами.Фотокопия, представляющая собой центр всей композиции, является копией Декларации Независимости Азербайджанской Республики, подписанной 28 мая 1918 года. Правый край композиции в виде широкой вертикальной полосы содержит два изображения. Так, в верхней части дано яркое сочное изображение ковра. Ковер представляет собой сочетание различных элементов азербайджанких ковров. Ниже ковра дано изображение выдающегося памятника средневековой азербайджанской архитектуры – Атешгяха - храма огнепоклонников в с.Сураханы. Нижний край композиции в виде широкой горизонтальной полосы изображает Бакинскую бухту: слева виден город с нефтяными вышками, правее простирается море с кораблями, на заднем плане виден остров Наргин. Таким образом, художник изобразил  символ независимости Азербайджана начала ХХ века – Декларацию Независимости(посредством фотокопии), а также изобразил: столицу республики – г.Баку, визитную карточку азербайджанского народа – ковер, символ страны огней – Атешгях. Экспонат сам по себе уникален, но еще большее открытие ждало, когда выяснилось имя автора композиции. В правом нижнем углу автограф, принадлежавший известному азербайджанскому художнику первой половины ХХ века Азим Азимзаде (1880-1943 гг.). Народный художник Азербайджана А.Азимзаде известен как художник- мастер сатирического жанра. Приветствовавший провозглашение независимости Азербайджана 28 мая 1918 года молодой Азимзаде создал вышеописанное произведение искусства, которое ныне демонстрируется в экспозиции Азербайджанской Демократической Республики НМИА.

 İstiqlal Bəyannaməsi                                                                    Əzim Əzimzadə