XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Nəşrlər
15 Fevral, 2021
Tarixçi alim Nərgiz Əliyevanın kitabı nəşr olunub
MATM-nin elmi işlər üzrə direktor müavini, t.ü.e.d. Nərgiz Əliyevanın kitabı çap olunub. "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz" (Bakı, Elm və təhsil, 2020, 424 s.) adlı kitabda orta əsr şəhərlərinin ziyalı mühiti və xilafət ölkələri ilə elmi-mədəni əlaqələr haqqında məlumat verilib. Əsər görkəmli ziyalılar, Azərbaycan və Qafqazın coğrafiyası, iqtisadi-siyasi, elmi-mədəni mühiti barədə dəyərli məlumatları ehtiva edir. Kitab MATM-nin Elmi Şurasının qərarı ilə dərc olunub. Əsərin elmi redaktoru Muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlıdır.