XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Nəşrlər
18 Noyabr, 2021
Muzey əməkdaşının məqaləsi resenziyalı jurnalda nəşr edilib

"Metafizika" beynəlxalq fəlsəfi və fənlərarası araşdırmalar jurnalında Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Köməkçi tarixi fənn materialları fondunun müdiri, t.ü.f.d., dosent  Sənubər Qasımovanın "Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasındakı əşyalarda Qarabağ atlarının təsvirləri" (rus dilində) məqaləsi nəşr edilib (Касимова С.А. Изображение карабахских коней на предметах из коллекции НМИА. Bakı: Elm, 2021, s. 151-162). Məqalədə muzeyin müxtəlif fondlarında (Köməkçi Tarixi Fənn Materialları, Etnoqrafiya, Fotoneqativ, Təsviri sənət) qorunan materiallar (xalça, medal, marka, rəsm əsərləri) üzərindəki  Qarabağ atlarından bəhs edilmişdir.