XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Mühüm hadisələr
26 Noyabr, 2021
Muzeydə Xurşid Banu Natəvana məxsus xurcun qorunur

Qarabağ xanı Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı Xurşid Banu Natəvana məxsus şəxsi əşyalar Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya fondunda mühafizə olunur

Qeyd edək ki, xalqın “xan qızı” adlandırdığı X.Natəvan görkəmli ictimai xadim, şairə olmaqla yanaşı Azərbaycan xanımına məxsus olan yüksək sənətkarlıq istedadı ilə də seçilmişdir. O, tarixi ənənələrimizi özündə yaşadan, yüksək bədii-estetik zövqə malik əl işi nümunələri yaratmışdır. Onlardan biri keçmiş məişətdə ərzaq daşınması üçün geniş istifadə edilən xurcundur.  Zərif əl işi nümunələrinə aid olan xurcun qara mahud parçadandır. Hər iki gözün üz səthində müxtəlif rəngli yun saplarlarla çərçivə içərisində gül dəstəsi tikilmişdir. Xurcunun çiyinlik hissəsinə və içərisinə də eyni rəngli saplarla nəbati naxış salınmışdır. Gözlərin birinin üzərində “1880”, digərində isə ərəb əlifbası ilə “1303” hicri tarixi həkk edilmişdir. Astarı  qara rəngli sətindən olan xurcunun bütün kənarı boyunca qara rəngli mahud üzərində müxtəlif rəngli iplərlə yarpaq təsvirləri salınmışdır.

Ümumilikdə xurcun üzərindəki işləmələr göz oxşayan kompozisiya yaratmışdır. XIX əsrə aid sözügedən məişət əşyası Xurşid Banu Natəvanın nəvəsi Məmmədova Naidə Səid qızı tərəfindən muzeyə hədiyyə edilmişdir.