XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Mühüm hadisələr
25 Aprel, 2022
Muzeydə antik dövrə aid dəfn küpü bərpa edilib

Cari ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin arxeoloji kolleksiyasına daxil olmuş tapıntılar arasında Yardımlı rayonu, Urakəran kəndi ərazisindəki Bilgəh nekropolundan tapılmış 4 nömrəli dəfn küpü də yer alır. Küp "Antik dövr üzrə Lerik-Yardımlı arxeoloji ekspedisiyası"nın 2020-ci il qazıntı mövsümündə apardığı axtarışlar zamanı aşkar olunmuşdur.

Ekspedisiyanın rəhbəri,  t.ü.f.d. Ceyhun Eminlinin sözlərinə görə küp uzun əsrlər boyu ağır torpaq kütləsinin təzyiqinə tab gətirməyərək, tədricən sınaraq fraqmentlər şəklinə düşmüşdür. Fraqmentlər altından dəfn küpü üçün səciyyəvi olan avadanlıq da tapılmışdır. Arxeoloq C.Eminli küpün dövrünü onun əlamətlərinə, avadanlığına və dəfn adətinə görə e.ə. I-e.II əsrlərə aid etmişdir.

Küp muzeyə təhvil verildikdən sonra Bərpa laboratoriyasında restavrasiya işlərinə cəlb olunmuşdur. Bir neçə aylıq bərpa prosesindən sonra küp ilkin formasını almışdır.

Ümumiyyətlə, bu dəfn küpü antik dövrdə cənub bölgəsində mövcud olmuş dəfn adəti haqqında dolğun təsəvvür yaradır. Bu baxımdan küp muzey eksponatı kimi xüsusi dəyərə malikdir.
Qeyd edək ki, küpə ikinci həyat verən muzeyin bərpaçı rəssamı Ərəstun Şahverdiyevdir.