XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Nəşrlər
30 Dekabr, 2020
Muzey əməkdaşlarının məruzələri beynəlxalq toplularda nəşr olunub
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşları - direktor müavini, dosent Həbibə Əliyevanın, dos. Tural Şiriyevin, t.ü.f.d. Əli Fərhadovun, elmi işçilər Fatma Qəniyevanın və Nurəngiz Qarayevanın məruzələri Türkiyənin Aydın şəhərində 11 - 13 noyabr 2020-ci il tarixində keçirilmiş 14-cü Beynəlxalq türk sənəti, tarixi və folkloru konqresinin materialları toplusunda dərc edilib (Aydın, 2020). Dosent Həbibə Əliyevanın “Şirvan memarlıq məktəbinin yadigarı – Tuba Şahi məscidi”, dosent Tural Şiriyevin “Azərbaycanda orta əsrlərdə təziyə mərasimlərində məqtəl əsərlərin rolu”, t.ü.f.d. Əli Fərhadovun “XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Qafqaz mətbuatında türk (Azərbaycan) və erməni mədəni əlaqələri haqqında”, Fatma Qəniyevanın “Müasir dövrdə müsafirpərvərlik fenomeninin etnoloji və mədəni aspektləri”, Nurəngiz Qarayevanın “Filmlərdə unudulmuş xalq oyunları” adlı məruzələri topluda yer alıb.
Həmçinin dos. Həbibə Əliyevanın, t.ü.f.d. Əli Fərhadovun və Aynur Babayevanın məruzələri 02 – 04 dekabr 2020-ci il tarixində Türkiyənin Konya şəhərində keçirilmiş 14-cü Beynəlxalq türk mədəniyyəti, sənəti və mədəni mirası qoruma simpoziumunun materialları toplusunda nəşr edilib (Konya, 2020). Dos. Həbibə Əliyevanın “Türk-islam mədəniyyətini təcəssüm etdirən Şahxəndan türbəsi”, t.ü.f.d. Əli Fərhadovun “Azərbaycanda islam: əl-Bakuvi nümunəsi”, Aynur Babayevanın “ICOM Azərbaycan Milli Komitəsinin muzeylərin beynəlxalq münasibətlərindəki rolu və əhəmiyyəti” adlı məruzələri topluda yer alıb.
Məruzələri nəşr edilən Muzey əməkdaşlarını təbrik edir, yeni uğurlar arzulayırıq.