XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Xəbər arxivi
13 İyun, 2013
Barokko dövründə çex süleyman daşının kilsə və zadəganların həyatındakı yeri

Barokko dövründə çex süleyman daşıKiçik dənələrin al qırmızı rəngi qan damlalarını və İsa Məsihin əzablarının rəmzi anlamını verirdi. Çexiyanın mərkəzi dağlıq ərazilərindən qranat (süleymandaşı) hasilatı ilə Lobkoviçov və Şternberk ailələri məşğul idilər.


Praqada isə daşların cilalanması və kəsilməsini əllərində çex ustaları Yirji Vithaler və Çupikovlar ailəsi saxlayırdı. Lakin xammal iri miqdarda xaricə də çıxarılırdı, süleyman daşından elementlər Çexiyada, Almaniyada, Avstriyada kilsə badələrini və digər əşyaları bəzəyirdi.  Barokko dövründə zadəgan paltarları çox vaxt qiymətli süleyman daşları ilə bəzədirdilər.