XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Mühüm hadisələr
19 Yanvar, 2022
Muzeyin qocaman əməkdaşı olmuş Zərifə Dulayeva vəfat edib

19 yanvar 2022-ci il tarixində AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Azərbaycan tarixinin elmi ekspozisiyası şöbəsinin sabiq müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Zərifə Dulayeva 92 yaşında vəfat edib.

Qocaman muzey işçisi, dəyərli alim Zərifə Aleksandrovna Dulayeva 1929-cu il avqustun 28-də Neftçala şəhərində anadan olmuşdur. 1947-1952-ci illərdə Azərbaycan (Bakı) Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində təhsil almışdır.

1953-1968-ci illərdə Azərbaycan SSR EA-nın Tarix İnstitutunda fəaliyyət göstərmiş, 1968-ci ildən Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Azərbaycanın yeni və ən yeni dövr tarixinin elmi ekspozisiyası şöbəsinə rəhbərlik etmiş Z.Dulayevanın muzey işi sahəsində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Muzeyin elmi ekspozisiyasının qurulmasında, elmi-ekspozisiya planlarının hazırlanmasında, materialın seçilməsində Zərifə Dulayevanın böyük təcrübəsinin və zəngin biliyinin, xüsusilə, cavan muzey işçiləri üçün görk olacaq əhəmiyyəti vardır. Onun elmi əsərləri Azərbaycanın yeni və ən yeni dövr tarixinə həsr edilmişdir. Muzeydə işlədiyi illərdə o, çoxlu sayda kitab və məqalələr yazmışdır. Bu əsərlərdə Azərbaycanın İkinci Dünya müharibəsində rolu, azərbaycanlıların Avropa Müqavimət Hərəkatında iştirakı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin fəaliyyəti, XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində qadın təhsili, Azərbaycan neftçilərinin əmək rəşadəti və s. məsələlər öz əksini tapmışdır. Muzey fondlarında mühafizə edilən materialların bu yazılarda geniş istifadəsi həmin sənədlərin elmi dövriyyəyə daxil edilməsinə şərait yaratmaqla yanaşı, muzeyin zəngin irsinin təbliğinə imkan vermişdir.

Zərifə Dulayeva müxtəlif illərdə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı, “Fədakar əməyə görə” və “Tərəqqi” medalları, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur. Zərifə Dulayeva çoxillik elmi-maarifçilik fəaliyyəti ərzində qüsursuz işi, özünə qarşı yüksək tələbkarlığı, üzərinə düşdüyü vəzifəyə məsuliyyətlə yanaşması ilə seçilirdi. Onun insani keyfiyyətləri, həmkarları ilə münasibəti, cavan muzeyşünaslara muzey işinin incəliklərini öyrətmək qabiliyyəti kollektiv tərəfindən hər zaman rəğbətlə qarşılanırdı.

Ömrünü, əməyini, istedad və köməyini muzeyə həsr etmiş Zərifə xanım muzey əməkdaşlarının yaddaşında işini dərindən bilən və sevən muzey fədaisi, gözəl alim və kübar insan kimi qalacaq. Allah rəhmət eləsin!