XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Mühüm hadisələr
03 İyun, 2022
XVIII əsrin sonlarına aid sufi əmmaməsinin rekonstruksiya işlərinin ikinci mərhələsi yekunlaşıb

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində xəlvətiyə təriqətinə mənsub, XVIII əsrin sonlarına aid olan sufi əmmaməsinin üzərindəki rekonstruksiya işləri davam edir.

Hal-hazırda əmmamənin rekonstruksiya işlərinin ikinci mərhələsi yekunlaşıb. Belə ki, əmmamənin yaşıl sarğısının alt hissəsindəki ağ parçadan və pambıq dolğudan ibarət olan element demontaj olunmuşdur. Eksponatın orijinal materiallarını və hazırlanma texnikasını saxlamaq şərti ilə təmizlənmə və dezinfeksiya işləri aparılmış, konservasiya edilərək orijinal görünüşü bərpa edilmişdir.

Bərpa laboratoriyasının tekstil üzrə bərpaçı-rəssamı Nuridə Hüseynova tərəfindən eksponatın rekonstruksiya işlərinin üçüncü mərhələsinə start verilib.

Əmmamənin bərpa işlərinin ilkin mərhələləri ilə keçidlər vasitəsi ilə tanış ola bilərsiniz.

http://azhistorymuseum.gov.az/az/news/3633

http://azhistorymuseum.gov.az/az/news/3861