XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Mühüm hadisələr
22 Aprel, 2022
Muzeydə qorunan əmmamənin rekonstruksiya işləri davam edir

Muzey fəaliyyətinin spesifik sahələrindən biri olan, Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərinə aid eksponatların bərpası və konservasiyası muzeyin Bərpa laboratoriyasında həyata keçirilir.

Qeyd edək ki, AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində XVIII əsrin sonların aid olan xəlvətiyə təriqətinə mənsub sufi əmmaməsinin üzərindəki bərpa və konservasiya işləri davam edir.

Xatırladaq ki, muzeyin Bərpa şurasında əmmamənin üzərində fiziki-kimyəvi, mexaniki və bioloji təsirlərin nəticəsində zədələr müşahidə olunduğu bildirilmiş, eksponatın vəziyyəti kafi qiymətləndirilərək tam rekonstruksiya olunmasına qərar verilmişdi.

Hal-hazırda əmmamənin üzərinə dolanmış yaşıl rəngli sarığın dolanma qaydası orijinallığı saxlanılmaqla eyni intervalla fiksasiya edilib, xüsusi məhlulla emal olunub. Artıq rekonstruksiya işlərinin ikinci mərhələsinə başlanılıb və əmmamənin yekun görüntüsü yaxın zamanda sizlərə təqdim ediləcək.

Həmçinin bu eksponatın gələcəkdə muzeyin ekspozisiyası və sərgilərində də nümayişi gözlənilir.