XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Kolleksiya
21 Noyabr, 2022
Nadir kitablar fondundan islam tarixinə aid nümunə

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Kitabxanasının “Nadir kitablar fondu”nda Ukrayna yazıçısı, şərqşünas, akademik, əslən Krım tatarı Aqafangel Krımskinin 1899-cu ildə Moskvada çap olunmuş “Мусульманство и его будущее: прошлое ислама, современное состояние мусульманских народов, их умственные способности, их отношения к европейской цивилизации” adlı kitabı qorunur. Kitabda məşhur xeyriyyəçi, neft sahibkarı H.Z.Tağıyevin 1896-cı ildə müsəlman qızları üçün məktəbin açılması haqqında qeydlər, həmçinin, islam tarixi, müsəlman xalqlarının avropa sivilizasiyasına münasibəti haqqında maraqlı məlumatlar öz əksini tapmışdır.