XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Nəşrlər
27 Fevral, 2023
Azərbaycan xalqının toy adətlərinə həsr olunmuş yeni kataloq işıq üzü görüb
Muzeyin “Azərbaycan xalqının toy adətləri” adlı yeni kataloqu işıq üzü görüb (Bakı: “Təhsil”, 2022, 56 səh.). Kitabın elmi redaktoru muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı, mətnin müəllifi t.ü.f.d., dosent Tural Şiriyev, annotasiyanın müəllifi Mehriban Seyidzadədir.
Kataloq Azərbaycan xalqının ailə məişətində xüsusi yeri olan ənənəvi toy adətlərinin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Yeni nəşrdə ənənəvi toy mərasiminin ayrı-ayrı mərhələləri haqqında məlumat verilir və muzeyin zəngin kolleksiyasında qorunan müvafiq etnoqrafik materiallar (xınabənd, xına camı, qurşaq, duvaq, bəxt aynası, gəlin libası, xonça örtüyü, məcməyi, gərdək torbası və s.) təqdim olunur.
Qeyd edək ki, mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu kataloqda muzeyin Etnoqrafiya fondu, Xüsusi fond, Sənədli mənbələr fondu, Təsviri materiallar fondu və Fotoneqativ materiallar fondunda mühafizə olunan eksponatlardan istifadə olunmuşdur.