XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Nəşrlər
06 Mart, 2023
Görkəmli memar-rəssamların təsviri sənət nümunələri yeni kataloqda öz əksini tapıb

Muzeyin “Azərbaycan memarlıq abidələri rəsm əsərlərində” adlı yeni kataloqu işıq üzü görüb (Bakı: “Təhsil”, 2022, 62 səh.). Kitabın elmi redaktoru muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı, mətnin müəllifi m.ü.f.d., dosent Nardanə Yusifova, materialları toplayan İnarə İsmayılovadır.

Kataloqda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasında qorunan, Azərbaycanın bir sıra tarixi memarlıq abidələrini əks etdirən rəsm əsərləri tədqiqata cəlb edilmiş, görkəmli memar-rəssamların təsviri sənət nümunələri elmi-bədii şərhləri ilə təqdim olunmuşdur. 

Qeyd edək ki, bu kataloq Azərbaycan memarlıq abidələri və incəsənətinin tədqiqi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.