XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Mühüm hadisələr
14 Sentyabr, 2023
Muzeyin əməkdaşının məqaləsi beynəlxalq elmi jurnalda nəşr edilib

Muzeyin Azərbaycan tarixinin elmi tədqiqi və təqdimi şöbəsinin əməkdaşı, t.ü.f.d., dos. Əli Fərhadovun "XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda türk-islam ideologiyası: Ö.F.Nemanzadə və C.Məcdüssəltənə nümunəsi" adlı məqaləsi Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları adlı beynəlxalq jurnalın növbəti sayında çap olunub. Məqalədə adı qeyd olunan mütəfəkkirlərin çarizmə və daşnak terroruna qarşı mübarizəsi, dini-maarifçi fikirləri təqdim olunub.