XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Mühüm hadisələr
26 Sentyabr, 2023
Muzeyin əməkdaşının məqaləsi beynəlxalq elmi jurnalda nəşr edilib

Muzeyin Azərbaycan tarixinin elmi tədqiqi və təqdimi şöbəsinin əməkdaşı, t.ü.f.d., dosent Əli Fərhadovun “Azərbaycan” qəzetində (1947-1949) milli publisistika və maarifçiliyə baxış" adlı məqaləsi Türkiyənin beynəlxalq indeksli "Bengi Dünya Yörük-Türkmən Araşdırmaları" jurnalının 2023-cü il 2-ci sayında çap edilib. Məqalədə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin orqanı olan “Azərbaycan” qəzetinin Bakıda çıxmış 1947-1949-cu il nömrələri əsasında İranda və Azərbaycanda milli maarifçiliyə baxış təqdim edilmişdir. Həmin qəzetdə Qacar və Pəhləvi diktaturasına qarşı mübarizə, sovet hökuməti ilə əlaqələr, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, dini, mədəni, ideoloji proseslərə baxış, dövrün ziyalılarının əsərlərindən nümunələr və s. mövzularda yazılar yer alır. Məqalədə mövzunun geniş təqdimi üçün qəzetin Təbrizdə çıxmış 1945-1946-cı il nömrələrindən, o cümlədən dövrün tarixini işıqlandıran digər qaynaqlardan, müxtəlif ədəbiyyatlardan istifadə edilmişdir.