XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Nəşrlər
29 Fevral, 2024
Muzeyin “Azərbaycan qadınlarının baş bəzəkləri” adlı yeni kataloqunu təqdim edirik
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin dəyərli zərgərlik kolleksiyası əsasında “Azərbaycan qadınlarının baş bəzəkləri” adlı yeni kataloqu işıq üzü görüb (Bakı: Aspoliqraf, 2023, 88səh). Kataloqun elmi redaktoru muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı, müəllifi muzeyin Xüsusi fondunun müdiri, t.ü.f.d, dosent Afət Rüstəmbəyovadır. Kataloqda muzeyin kolleksiyasında mühafizə olunan, Azərbaycan qadın baş bəzək nümunələri (sırğa, qəfəsə, tac, alınlıq, başlıq, çənəbənd, qarmaq) təqdim olunub. Yüksək bədii-texniki dəyərə malik həmin zərgərlik əşyalarının hazırlanmasında müxtəlif mürəkkəb texniki üsullardan- tökmə, döymə, çaxma, lehimləmə və hörmədən istifadə olunub. İstifadə tərzinə görə tarixən Azərbaycan qadınlarının rəngarəng və çeşidli zinət əşyaları baş, sinə, bel, ayaq, eləcə də geyim bəzəkləri olmaqla qruplaşdırılır.
Kataloqda əsas məqsəd XIX-XX əsrlərdə azərbaycanlı xanımların tarixi və ənənəvi zinət əşyalarının önəmli bir hissəsi olan baş bəzəklərinin çeşidləri ilə yanaşı, etnik özünəməxsusluğunu göstərməkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi unikal qadın bəzək nümunələri haqqında silsilə kataloqlar yayımlamaqla xalqımızın tarixən malik olduğu zəngin maddi-mənəvi irsini geniş kütləyə çatdırır.