XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Kolleksiya
03 Avqust, 2022
Şuşa incilərindən“Nəlbəkigül” xalçası

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində mühafizə olunan Qarabağın maddi mədəniyyət nümunələri içərisində Şuşa xalçalarının özünəməxsus yeri var. Təqdim olunan “Nəlbəkigül” adlı xalça XX əsrin əvvəlində toxunmuş, ərişi, arğacı və xovu yundur. Süni və təbii rəngli saplarla toxunmuş bu xalça yelən və ara sahədən ibarətdir. Ara sahənin yerliyi tünd göy rəngdə olan xalçaya üfüqi istiqamətdə cərgələrdə müxtəlif rəngli yarpaqlı qızılgül təsvirləri toxunub. Yelən haşiyədəki nəbati təsvirlər stilizə olunmuş və spiralvarı budaqların əhatəsində təsvir olunmuşdur.

Qarabağ xalçalarına məxsus gözəlliyi, sadəliyi özündə təcəssüm etdirən, Şuşa qrupuna aid “Nəlbəkigül” xalçası muzeyin Etnoqrafiya fondunda qorunur.