XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Kolleksiya
21 Sentyabr, 2022
XIX əsrə aid milli qadın üst geyimi- eşmək

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya fondunda zəngin milli geyim kolleksiyası mühafizə olunur. Bu geyimlərə üst (köynək, arxalıq, nimtənə, ləbbadə, kürdü, eşmək, zıbını, küləcə), alt (tuman, çaxçur, darbalaq, cütbalaq, şalvar), o cümlədən ayaq və baş geyimləri və geyim aksesuarları daxildir.

Hər bir geyim nümunəsi mənsub olduğu dövrün və bölgənin ənənələrini və tarixini yaşadır. Bu baxımdan milli geyimlərimizin daima öyrənilməsi, onların düzgün şəkildə təqdim edilməsi tariximizin saxtalaşdırılmasının qarşısını alır və milli kimliyimizin qorunub saxlanılmasına yardım edir. Təqdim etdiyimiz nümunə- eşmək XIX əsrə aid olan milli qadın üst geyimidir. Əsasən Şəki - Zaqatala bölgəsi üçün xarakterik olan eşməklər, adətən, məxmər və ya tirmə parçalardan hazırlanırdı. Qış geyimləri olan eşmək və kürdüləri qadınlar arxalıqların üzərindən geyinirdilər. Xəzdən hazırlanan eşməklərin ətəyinə, qollarına və yaxasına da xəz tutulurdu. Bu da geyimə xüsusi əzəmət bəxş edir. Adətən, eşməklərin kənarlarındakı xəz baftalarla bəzədilirdi. Bu nümunəyə tikilən şahpəsənd geyimin görünüşünü nəfis şəkildə tamamlayır.