XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Kolleksiya
31 Oktyabr, 2022
Şuşa qalasının üç əsas qapısından biri- Gəncə qapısı

Gəncə qapısı- Şuşa qalasının üç əsas qapısından biridir, qalanın şimal tərəfində yerləşir. Qarabağ xanı Pənahəli xanın hakimiyyəti dövründə inşa edilmiş qapı XVIII əsrdən etibarən Gəncə və ya Çiləbörd qapısı adlandırılıb. Şuşa qalasının bu qapısı Şuşanı Gəncə şəhəri və Qarabağ xanlığının Çiləbörd mahalı ilə birləşdirirdi. Şuşa qalasnın digər iki qapısı isə İrəvan və Ağoğlan qapılarıdır. Qalanın digər qapıları ilə müqayisədə Gəncə qapısı dövrümüzə daha yaxşı saxlanmış vəziyyətdə çatmışdır. Şahmatvari- ağ və qara daşlardan toxunmuş hörgü, qalanın dərin oxvarı tağlı girişini effektiv şəkildə əhatə edir. Həmin dövrdə bu kimi tikililər zamanı əsasən çay daşı, yumurta sarısı, əhəng məhlulundan istifadə olunurdu.

Təqdim etdiyimiz Gəncə qapısının fotoneqativi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Fotoneqativ Materialları fondunda qorunur (muzeyə təhvil verilmə tarixi:1954 il).