XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Kolleksiya
07 Noyabr, 2022
Tofiq Quliyev-105

Bu gün xalq artisti Tofiq Quliyevin anadan olmasından 105 il ötür. Azərbaycan musiqi sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxsiyyətlər sırasında pianoçu, bəstəkar, dirijor, ictimai xadim, Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Tofiq Quliyevin də özünəməxsus yeri var. Onun nikbin mahnıları, orijinal estrada əsərləri, mükəmməl kino musiqisi, operettaları, ölkəmizin hüdudlarından kənarda populyarlıq qazanaraq bu gün də sevilə-sevilə ifa olunur. Böyük bəstəkarın sənətinə dövlət tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı da bir növ onun xatirəsinə olan ehtiramın bariz nümunəsidir.

Bir çox simfonik əsərlərin, kantataların, fortepiano əsərlərinin müəllifi, Azərbaycan SSR xalq arstisti Azərbaycan caz və estrada musiqisinin banisi Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev 1917-ci il noyabrın 7-də Bakı şəhərində anadan olub. Tofiq Quliyev 12 yaşında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında peşə məktəbinə, 1934-cü ildə Konservatoriyaya daxil olub. Həm İ.S.Aysberqin sinfində fortepiano, həm də S.Q.Ştasserin sinfində dirijorluq dərsləri alıb və 1936-cı ildə Konservatotriyanı bitirib. 1969-1979-cu illər ərzində Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik edib.

Tofiq Quliyev 2000-ci ildə Bakı şəhərində dünyasını dəyişib.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Köməkçi materiallar fondunda görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevə aid fotoşəkil qorunur.