XƏBƏRLƏR
XƏBƏRLƏR -
Kolleksiya
16 Noyabr, 2022
Şirvanın bədii metalı: boyunbağılar

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya fondunda mühafizə olunan tapıntıların bir hissəsini bədii metal nümunələri təşkil edir. Bu nümunələr arasında Mollaisaqlı kolleksiyasından olan, 2002-ci ildə təsərrüfat işləri zamanı təsadüfən tapılmış və elə həmin il muzeyə təhvil verilmiş 3 ədəd tunc boyunbağını təqdim edirik. Tunc boyunbağılar tökmə, döymə və əymə üsulları ilə hazırlanmışdır. En kəsiyi dairəvi olan boyunbağıların səthi saya, sonluqları qatlanmışdır. Bədii metalişləmə nümunəsinin böyük zövqlə hazırlanması Şirvan sənətkarlarının yüksək peşəkarlığından da xəbər verir.

Mütəxəssislər tərəfindən sözügüdən eksponatın dövrü antik dövrə- e.ə. IV - b.e. I əsrlərinə aid edilir.

Bu maddi mədəniyyət nümunəsindən antik dövrdə Qafqaz Albaniyasında metalişləmənin inkişaf səviyyəsini öyrənmək üçün əşyavi mənbə kimi istifadə oluna bilər.